off

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W poniedziałek 8 kwietnia przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która jest także Dniem Świętości Życia. Po Mszach o godzinie 9.00 i 18.00 będzie możliwość przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Znaczenie tej chwili, a przede wszystkim tego zwyczajnego „tak” wypowiedzianego przez Maryję pięknie opisał Papież Benedykt XVI w swojej książce Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo (Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, str. 53):

„Emocjonalny aspekt tego momentu Bernard z Clairvaux przedstawił dramatycznie w jednym ze swych kazań adwentowych. Po upadku pierwszych rodziców cały świat zaległy ciemności, rozpostarło się nad nami panowanie śmierci. Wtedy Bóg szuka nowego sposobu przyjścia na świat. Puka do serca bramy Maryi. Potrzebuje ludzkiej wolności. Człowiek stworzonego jako istota wolna nie może odkupić bez dobrowolnego „tak” wobec Jego woli. Stwarzając wolność, Bóg w pewnym sensie uzależnił się od człowieka. Jego moc jest uwarunkowana niewymuszonym „tak” osoby ludzkiej. Bernard pokazuje więc, jak w momencie postawienia Maryi pytania niebo i ziemia niejako wstrzymują oddech. Czy powie „tak”? Ona zwleka z odpowiedzią… Może powstrzymuje ją Jej pokora? Ten jeden raz – tak mówi Jej Bernard – nie bądź pokorna, lecz wielkoduszna! Daj nam swoje „tak”! Jest to moment decydujący,  w którym z Jej ust, z Jej serca wychodzi odpowiedź: „Niech mi się stanie według słowa twego”. To moment dobrowolnego, pokornego, a jednocześnie wielkodusznego posłuszeństwa, w którym zapada najwznioślejsza decyzja ludzkiej wolności.”