off

Wieczór przygotowujący do świętowania Niedzieli Słowa Bożego

Instytut Nauk Biblijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego wraz z Inicjatywą Biblijną „Lumen vitae” i wspólnotą „Hallelu Jah” serdecznie zaprasza wszystkich słuchaczy Kręgów Biblijnych w parafiach naszej Archidiecezji w wspólnot przyparafialnych (księży, moderatorów, animatorów i uczestników), a także wszystkich Miłośników Biblii – na wieczór przygotowujący do świętowania Niedzieli Słowa Bożego, która w tym roku wypada 21 stycznia. Naszą refleksją obejmiemy także Dzień Judaizmu (17 stycznia) oraz rozpoczynający niebawem się Tydzień Ekumeniczny! Spotkanie odbędzie się w auli PWT we Wrocławiu w czwartek 18 stycznia o godz. 18.30:

  • Powitanie i konferencja wstępna (ks. Mariusz Rosik)
  • Świadectwa osób, których życie zostało odmienione przez lekturę Biblii w projekcie „Słowo blisko Ciebie”
  • Modlitwa Słowem Bożym.

 

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO – 21 STYCZNIA 2024 r.

Ojciec Święty Franciszek ustanowił III niedzielę zwykłą Niedzielą Słowa Bożego. W Liście apostolskim „Aperuit illis”, ogłoszonym 30 września 2019 r.. Papież Franciszek zachęca, by w niedzielę Słowa Bożego dokonywać uroczystej intronizacji Pisma Świętego, uwydatnić głoszenie słowa oraz przystosować homilie tak, aby podkreślić cześć, jaką się oddaje Słowu Pana. Proponuje, aby w tę Niedzielę udzielać urzędu lektoratu lub też powierzać podobną mu posługę, aby przywołać ważność głoszenia Słowa Bożego w liturgii i ukazać ważność codziennej lektury oraz modlitwy Pismem Świętym.