off

Adwentowy Post w intencji Parafii

 

Od dnia 03.12.2023r. rozpoczyna się Adwentowy Post o chlebie i wodzie w intencji Parafii. Chętni wybierają dowolny dzień i w tym dniu poszczą.

Adwent jest okresem przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Oczekując na przyjście Pana Jezusa, pamiętajmy o słowach, które powiedział On do swoich uczniów:  

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21, 34 – 36).

Przygotujmy nasze serca do spotkania Pana Jezusa również poprzez włączenie się w tą inicjatywę.

Zapisy w zakrystii.