off

I Rocznica Beatyfikacji
bł. M. Paschalis
i IX Towarzyszek


Zaproszenie  do  udziału  w  uroczystościach
I  Rocznicy  Beatyfikacji  bł. M. Paschalis  i  IX Towarzyszek
(11 czerwca 2023 r., o godz. 13.00 na Ostrowie Tumskim)

Drodzy, Siostry i Bracia, Kochani Archidiecezjanie.

W ubiegłym roku Niedziela Trójcy Świętej była dla nas dniem diecezjalnego dziękczynienia za wyniesienie na ołtarze siostry Marii Paschalis Jahn i jej dziewięciu Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety. Wszyscy mieliśmy żywo w pamięci uroczystości beatyfikacyjne, którym dzień wcześniej na Ostrowie Tumskim przewodniczył przedstawiciel Ojca Świętego Franciszka – kardynał Marcello Semeraro. Patrzyliśmy wówczas na obraz przedstawiający nowe błogosławione – męczenniczki z czasów II wojny światowej, próbując dostrzec w ich twarzach twarze ludzi cierpiących z powodu wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą.

Beatyfikacja zapisała się w historii Dolnego Śląska nie tylko ze względu na kontekst historyczny, ale przede wszystkim ze względu na jej wymiar religijny. Powojenny Wrocław pierwszy raz przeżywał uroczystość wyniesienia do chwały ołtarzy kobiet, które chodziły po tych samych ulicach, którymi my dziś zdążamy do pracy, na uczelnię czy do szkoły. Dlatego w pierwszą rocznicę tych wydarzeń chcemy duchowo raz jeszcze przeżyć je niejako na nowo. Stąd przyjmijcie, proszę, moje zaproszenie do uczestnictwa w dziękczynnej Eucharystii, której w najbliższą niedzielę 11 czerwca będę przewodniczył we wrocławskiej katedrze.

Chciałbym, by w całej archidiecezji dzień ten był przeżywany jako dzień spotkania ze świętością. Wzywajmy wstawiennictwa błogosławionych Męczenniczek, ale także zwróćmy uwagę na świętych, którzy są patronami naszych miejscowości, parafii oraz tych, których kult szerzy się w Waszych wspólnotach. Prośmy ich wszystkich o wstawiennictwo przed Bogiem, byśmy nigdy nie zapomnieli, że świętość to w rzeczywistości cel życia każdego z nas.

Papież Franciszek w adhortacji poświęconej świętości przywołał postać Abrahama i zauważył, że żył on w zażyłości z Bogiem i bez skazy. Ta zwięzła wypowiedź wskazuje, że świętość nie polega na tym, by najpierw wyzbyć się wszystkich swoich grzechów i słabości, a później dopiero szukać relacji z Panem Bogiem. Kolejność, jaką prezentuje nam Ojciec Święty jest odwrotna. Nie da się żyć bez skazy nie wchodząc najpierw w relację z Bogiem, który jest źródłem świętości, i który tę świętość może nam ofiarować. Spotkanie z Bogiem i przyjaźń z Nim może uczynić każdego z  nas człowiekiem, który będzie potrafił stawiać czoła złu.

Pierwsze czytanie w dzisiejszej liturgii słowa kieruje nasz wzrok na Mojżesza, co do którego nikt nie może mieć wątpliwości, że jest wielką postacią w historii zbawienia. Zadziwiające jest to, że papież Benedykt XVI podkreślił, iż najbardziej istotnym rysem jego osoby były nie cuda czynione na oczach faraona, ani nawet nie fakt wyprowadzenia narodu żydowskiego z niewoli egipskiej. Istotne – zdaniem Ojca Świętego – jest to, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem jak Jego przyjaciel. To najpiękniejsza definicja świętości, jaką słyszałem i dziś nią się z Wami dzielę. Rozmawiajcie z Bogiem jak Jego przyjaciele i przywołujcie często tych, którzy tej przyjaźni ze Stwórcą, Panem i Zbawicielem doświadczali. Wśród nich są błogosławione Siostry Elżbietanki, św. Jan Paweł II, bł. ks. Jerzy Popiełuszko czy bł. kardynał Stefan Wyszyński. Wśród nich są również Wasi patronowie i ogromna rzesza ludzi – jak mówi papież Franciszek – świętych z sąsiedztwa, a więc tych, którzy żyją obok i dają przykład naśladowania Chrystusa.

Polecam Was ich wstawiennictwu i raz jeszcze zapraszam w niedzielę 11 czerwca 2023 r. na godz. 13.00 na Ostrów Tumski. Dla tych, którzy nie będą mogli przybyć do Wrocławia, transmisję z tej Eucharystii przeprowadzi nasze Radio Rodzina. Połączmy się i wspólnie przeżyjmy I rocznicę beatyfikacji jako nasz dzień spotkania ze świętością.

+ Józef Kupny Arcybiskup Metropolita Wrocławski