off

Misje Święte w Parafii


Siostry i Bracia!

Z łaską Bożą kończymy Misje święte w naszej Parafii. Dziękujemy Bogu i ojcom: Przemysławowi Ilskiemu i Ryszardowi Hajdukowi za głoszone Słowo Boże i posługę w naszej Parafii.

Kolekta w sobotę i niedzielę będzie na rzecz klasztorów naszych Misjonarzy.