off

Rekolekcje Wielkopostne

Zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne, które potrwają od niedzieli do środy.

Słowo Boże głosi Siostra Gabriela Janikula Adoratorki Krwi Chrystusa. Nauki rekolekcyjne głoszone są w niedzielę na każdej Mszy świętej.

Od poniedziałku do środy nauki są podczas Mszy świętych o godzinie 9.00, 18.00 i 19.30 – Msza recytowana.

Od poniedziałku do środy Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy świętej o godzinie 18.00 do godziny 19.30.

 

Okazja do spowiedzi jest przed każdą Mszą świętą.

W środę kolekta przeznaczona jest na Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa.