off

Obóz Adaptacyjny w Białym Dunajcu

Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie Antoni zaprasza na wyjazd na Obóz Adaptacyjny Duszpasterstw Akademickich w Białym Dunajcu. Termin Obozu: 1 do 15 IX.