off

Narodowy dzień czytania Pisma Świętego

NARODOWY DZIEŃ CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO przypada w tym roku w niedzielę 18 kwietnia. We wszystkich parafiach naszej Ojczyzny zachęcamy wiernych do codziennej lektury Pisma Świętego, dzięki czemu można lepiej zgłębić tajemnicę wiary.

Zaczynając od niedzieli 18 kwietnia 2021 r. wejdziemy w XIII Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Nawiązują one do tematu całego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, w którym rozważa się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej.

W tygodniu (od 18.04.2021r.) o godzinie 17.45, będziemy czytać w kościele Ewangelię według Świętego Łukasza.