Odpust zupełny za zmarłych

Przypominamy, że w tym roku będzie można otrzymać odpust zupełny za wiernych zmarłych przez cały listopad, a nie tylko przez osiem dni liczonych od uroczystości Wszystkich Świętych. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w listopadzie, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych wiernych w 8 dniach przez siebie wybranych.

W listopadzie Cmentarz przy klasztorze na Karłowicach będzie otwarty.