off

Wprowadzenie Rady Parafialnej

Wprowadzenie nowej Rady Parafialnej odbędzie się w czwartek 4 czerwca podczas Mszy świętej o godzinie 18.00. Po Mszy świętej odbędzie się spotkanie inauguracyjne Rady Parafialnej.