off

Rodzinna pielgrzymka do Asyżu (dzień drugi)

„Szczęśliwi ubodzy, ponieważ wasze jest królestwo Boże” (Łk. 6, 20).

Nasza rodzinna pielgrzymka parafialna dotarła w Dniu wczorajszym do Asyżu, rodzinnego miasta św. Franciszka, świętego, w którym zacytowane wyżej Błogosławieństwo znalazło tak rzeczywiste przełożenie na ludzką egzystencję. To właśnie dzięki takim świętym jak św. Franciszek, ludzie wszystkich wieków mogą zrozumieć co znaczą dane słowa zawarte w Piśmie Świętym, nie poprzez ich mądrą, akademicką interpretację, ale poprzez ich przeżycie i dogłębne przecierpienie. Św. Franciszek obietnicę zawartą w pierwszym Błogosławieństwie Pana Jezusa pojął z całą prostotą i tak dogłębnie, że ojcu, który go wydziedziczył, oddał całe swoje ubranie. Zaufał bowiem bezgranicznie słowom Pana Jezusa, że Ojciec Niebieski, który przyodziewa lilie polne piękniej niż był ubrany Salomon, przyodzieje i jego. Tak też się stało, ponieważ zaraz po zrzucenia szat u stóp ojca ziemskiego, Ojciec Niebieski przyodział Franciszka rękami biskupa Guido – przedstawicelowi ojcowskich dóbr Ojca. Św. Franciszek bezwarunkowo otwarł się na Pana Jezusa i poprzez życie w ubóstwie i prostocie poświadczył nam prawdę Błogosławieństwa, że bogactwa są niczym innym, niż tylko zobowiązaniem do służenia innym.
Nastrojeni duchowo przez ojca Proboszcza, rozpoczeliśmy naszą wędrowkę od miejsca pochówku św. Franciszka, tj. od Papieskiej Bazyliki św Franciszka. Miejsca, które w XII w. znajdowało poza murami miasta i było zwyczajnym wysypiskiem śmieci, przeczesywanym przez biednych w poszukiwaniu resztek jedzenia. To właśnie w tym miejscu chciał być pochowany św. Franciszek. Obecnie miejsce pochówku św. Fanciszka ozdabia wspaniała, dwypoziomowa bazylika, której budowa zakończyła się 39 lat po śmierci Świętego, na polecenie papieża Grzegorza IX. W bazylice uczestniczyliśmy również w Mszy św., podczas której m.in powierzyliśmy opiece całą naszą Parafię. Nastepnie odwiedziliśmg plac del Vescovado (przed byłym pałacem biskupa), na którym miała miejsce scena z ojcem, oraz katedrę S. Maria Maggiore. W godzinach popołudniowych odwiedziliśmy natomiast miejsce, w którym historia nawrócenia św. Franciszka miała swój piczątek, tj. Kościola w San Damiano. W tym miejscu poprosiliśmy o łaskę nawrócenia dla bliskich i znajomych. Bez dalszego przeciągania, zapraszamy do obejrzenia fotorelacji 🙂