off

Chodzić w Duchu Świętym (26.11-02.12.2017r.)Chodzić w Duchu Świętym

34 tydzień zwykły

Czytanie i rozważanie Słowa Bożego

 

 

 • Ez 34,11-17; Ps 23;1; Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WIDZIEĆ ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY GRZECHEM A ŚMIERCIĄ

  1Kor 15, 25

  „Jako ostatni wróg zostanie poko­nana śmierć.”

  Nieustannie spotykamy się z pytaniem, dlaczego cierpią niewinni. Dzisiejsze Słowo mówi wyraźnie, że śmierć zostanie pokonana ostatecznie dopiero przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Śmierć weszła na świat przez grzech człowieka, a gdzie jest grzech, tam jest i śmierć i dopóki istnieje grzech, dopóty będzie i śmierć. A śmierć jest jak deszcz – pada na wszystkich. Jeśli, przykładowo, ktoś popełnia grzech zanieczyszczając środowisko, to w jakiż sposób to zanieczyszczenie miałoby ominąć sprawiedliwych i niewinnych? Czy Bóg miałby zaszczepić niewinnym jakiś gen odporności? On rozwiązuje to inaczej – oferuje ostateczną sprawiedliwość po śmierci a nie przed.

  Czy widzisz, że Twój grzech przyczynia się do rozlewania się różnorakiej śmierci w najbliższym środowisku?

  Pomódl się: Jezu, daj mi pragnienie odrzucania grzechu gdy puka do mojego serca w postaci różnego rodzaju pokus i pożądań.

 • Ap 14,1-5; Ps 24,1-6; Łk 21,1-4

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO STAWAĆ SIĘ CZYSTYM

  Ps 24, 3-4

  „Kto wstąpi na górę Pana,  kto stanie w Jego świętym miejscu? 
  Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłonił swej duszy ku marnościom. ”

  O czystości i czystym sercu mówi się wiele w kontekście seksualności. Jednak czystość serca, myśli, czynów, to dużo więcej. Człowiek czysty, to taki, który nie dopuszcza do swojego serca i swojego działania niczego, co zakłócałoby i narażało na szwank jego relację z Bogiem. W ten sposób nieczystym może Cię czynić na przykład oglądanie telenowel, horrorów czy chodzenie na mecze, jeśli zmienia Twoje myślenie i działanie na takie, które jest w sprzeczności do Bożego przykazania miłości, na przykład, jeśli przez to zaniedbasz relację z Bogiem albo z bliskimi.

  Czy to, co wpuszczasz do swojego domu przez telewizję czy internet oczyszcza czy zanieczyszcza Twoje serce czy serce Twojego dziecka?

  Pomódl się: Jezu, daj mi wrażliwość na to wszystko, co oddala mnie od Ciebie.

 • Ap 14,14-20; Ps 96,10-13; Łk 21,5-11

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BUDOWAĆ ŚWIĄTYNIĘ

  Łk 21,5-6

  „Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”.

  W naszej parafii budujemy nową świątynię i zależy nam, aby była ładna, aby była godna Boga, który w niej zamieszka. Jezusowi jednak nie zależy tak bardzo na świątyni budowanej z betonu, niezależnie od tego jak będzie wspaniała. Jemu zależy na tym, aby Twoje serce było świątynią, to znaczy aby Twoje serce było oddane Bogu, aby z Twojego przemienionego serca płynęły czyny miłości wobec innych ludzi. To jest miejsce i sposób w jaki Bóg chce odbierać cześć. Budynek tak naprawdę ma znaczenie drugorzędne.

  Czy Twoje serce robi postępy tak, jak budowa nowego kościoła? Czy widzisz potrzebę zmian w swoim sercu, aby było jeszcze bardziej miejscem uwielbienia Boga?

  Pomódl się: Jezu, Ty mnie przenikasz i znasz. Pokaż mi moje serce – to, co w nim dobre i to, co złe.

 • Ap 15,1-4; Ps 98,1-9; Łk 21,12-19

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODKRYWAĆ DZIAŁANIE ANIOŁÓW

  Ap 15, 1-2

  „I ujrzałem na niebie znak inny – wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga. I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże.”

  Bóg dokonuje swoich rządów nad światem przez aniołów. Oni wykonują jego polecenia. Można byłoby powiedzieć, że księga Apokalipsy to księga aniołów. Aż 64 razy jest tam mowa o aniołach. Bóg w ostatnim tygodniu roku liturgicznego zaprasza nas do zaprzyjaźnienia się z aniołami. Autor Listu do Hebrajczyków pisze znamienne słowa: Czyż nie są oni wszyscy [tzn. aniołowie], duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?

   Czy odkryłeś aniołów w swoim życiu, którzy są posłani, aby nam pomagać? Czy odkryłeś swojego anioła stróża?

  Pomódl się: Jezu, proszę Cię o łaskę zaprzyjaźnienia się z moim aniołem stróżem. Pozwól mi odkryć cały wachlarz jego pomocy, której może mi udzielić.

 • Ap 18,1;19,9; Ps 100,1-5; Łk 21,20-28

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZAPRASZAĆ ANIOŁY W SWOJE ŻYCIE

  Ap 18, 1-2

  „Potem ujrzałem innego anioła – zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon – stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt.”

  Jeżeli potrzebujesz wsparcia w modlitwie, to zapraszaj aniołów. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy rozeznaniu różnych spraw i sytuacji w życiu i odkrycia ich sensu, to zapraszaj aniołów. Jeżeli potrzebujesz zwycięstwa nad jakimikolwiek demonami – nieczystości, zazdrości, nieprzebaczenia, niewierności, złości i każdego innego demona, to zapraszaj aniołów. Jeżeli potrzebujesz zwycięstwa nad każdym złem w swoim życiu, to zapraszaj aniołów.

  Czy zapraszasz aniołów do swojego życia? Czy omawiasz z nimi podejmowane decyzje?

  Pomódl się: Jezu, proszę Cię o wrażliwość na świat duchów. Proszę Cię o łaskę współpracy z aniołami.

 • Ap 20,1-21,2; Ps 84,3-8; Łk 21,29-33

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZWYCIĘŻAĆ DEMONY PRZEZ ANIOŁY

  Ap 20, 1-2

  „Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.”

  Jak chcesz wygrać walkę ze złem w swoim życiu to zapraszaj anioła, który ma klucz do zrozumienia tego, co dzieje się na poziomie duchowym. Jakby się to zło nie nazywało: konsumpcja, hedonizm, uzależnienie od komputera czy słodyczy, to zło jest w stanie pokonać anioł, który wie jak walczyć z twoim przeciwnikiem, który wie, jak przeciwnika rozpoznać, podejść, obezwładnić i pokonać.

  Czy wsłuchujesz się w głos swojego anioła, który wie jak walczyć z Twoim przeciwnikiem? Czy rozeznajesz zło, z którym sobie jeszcze nie poradziłeś?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że posyłasz mi anioła, który może mnie wspierać w walce duchowej. Dziękuje za pokonywanie jakiegokolwiek zła w moim życiu.

 • Ap 22,1-7; Ps 95,1-7; Łk 21,34-36

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PROSIĆ O ANIOŁA PROROCTWA

  Ap 22, 6-7

  „I rzekł mi: Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów Proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi.”

  Każdy z nas potrzebuje prowadzenia Bożego. Każdy z nas potrzebuje anioła proroctwa, aby rozeznawać właściwie życie swoje, życie swojej rodziny, życie swojej wspólnoty i wszędzie tam, gdzie dane jest mu przebywać. Zapraszajmy anioła prorokowania do swojego życia, do swoich życiowych problemów, do swoich węzłów gordyjskich, spraw, które wydają się być nie do rozwiązania.

  Czy zapraszasz anioła proroctwa do swojego życia? Czy wsłuchujesz się w jego głos?

  Pomódl się: Jezu, proszę Cię o anioła proroctwa w swoim życiu, abym właściwie dokonywał wyborów.