Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki

„Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, (aby stanowić) jedno Ciało : czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne (członki). Jeśliby noga powiedziała : «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała » — czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało : «Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała» — czyż nie należałoby do ciała ? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg tak, jak chciał, stworzył (różne) członki umieszczając każdy z nich w ciele… żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami” (1 Kor 12, 12-27).

 

W związku z obchodzonym w Kościele w Polsce Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym, w najbliższą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na potrzeby naszych braci i sióstr cierpiących z powodu wyznawanej wiary. W tym roku wydarzenia skupione będą na sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii, gdzie od 7 lat trwa wojna.

W natłoku wiadomości z Syrii, czy z Iraku dobiegających za pośrednictwem mediów, takie informacje, że zginęła jedna, dwie, czy dziesięć osób z powodu wiary przestają robić na nas wrażenie i w końcu obojętniejemy.  Nie bądźmy jak ta przykładowa noga i ucho z listu św. Pawła do Koryntian. Tworzymy jeden Kościół nie tylko tu na Sołtysowicach, we Wrocławiu, w Polsce, czy w Europie, ale na całym Świecie. Jak czytamy w liście do Koryntian św. Pawła Apostoła: gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki.