Wspólnota Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa spotyka się w każdy czwartek na Mszy św., a po niej na modlitwie.

Natomiast w każdy drugi czwartek miesiąca odprawiana jest Msza św. o godz. 18.00 w intencji członków Wspólnoty Krwi Chrystusa, a po niej odbywa się spotkanie formacyjne.


 Wspólnota Krwi Chrystusa przy wspólnocie Sołtysowickiej początkami sięga roku 2006. Wtedy to na zaproszenie o. Stanisława Paszewskiego do naszej parafii zawitała s. Halina Cyganowska ze Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa głosząc słowo rekolekcyjne. Owocem głoszonego Słowa Bożego było zawiązanie się grupy wspólnotowej Stowarzyszenie Krwi Chrystusa, która początkowo choć nieliczna ilościowo, ale mocna duchem, odpowiedziała twierdząco na rzucone przez siostrę Halinę hasło „ a może by tak zawiązać grupę, żyjącą duchowością Najdroższej Krwi Chrystusa.”


Krótki rys historyczny Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa

 Żeńskie zgromadzenie zakonne Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa zostało założone w dniu 4 marca 1834 roku w Acuto we Włoszech przez świętą Marię De Mattias w celu szerzenia czci dla Krwi Chrystusa, a zatwierdzone zostało przez papieża Piusa IX w dniu 28 stycznia 1878 roku.

 Pierwsza taka wspólnota w Polsce została otwarta w dniu 2 sierpnia 1946 roku w Bolesławcu. Natomiast dnia 13 grudnia 1965 roku ustanowiono Prowincję Polska z siedzibą w Bolesławcu.

 Za główny cel Zgromadzenia przyjmuje się adorację Krwi Chrystusa oraz działalność apostolską. Siostry zajmują się również pracą katechetyczno-wychowawczą w przedszkolach, szkołach oraz świetlicach środowiskowych. Pracują również jako lekarki, pielęgniarki, zakrystianki oraz posługują w domach opieki.


W naszej parafii grupa zrzeszona we Wspólnocie Krwi Chrystusa gromadzi się w każdy czwartek po Mszy świętej o godz. 18.00 na modlitwie wzywając mocy Krwi Chrystusa, której to ceną zostaliśmy odkupieni. Uczestniczymy również każdego roku w pielgrzymkach organizowanych przez Stowarzyszonych miasta Wrocławia do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, (które ciągle pozostaje w budowie), jak również innych sanktuariów Maryjnych w kraju. Bierzemy również udział w sesjach organizowanych przez Centrum Duchowości Krwi Chrystusa w Bolesławcu oraz we Wrocławiu.

 Warto również wspomnieć, że w dniu 19 października 2013 roku w Domu Prowincjalnym Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, przy ul. Szymanowskiego we Wrocławiu, odbyła się wizytacja kanoniczna z udziałem Sióstr z Zarządu Generalnego Adoratorek Krwi Chrystusa w Rzymie w osobie s. Soni Matos z Brazylii oraz s. Nadii Coppa z Rzymu. Myślą przewodnią spotkania było codzienne życie duchowością Przenajdroższej Krwi Chrystusa. Uczestnicy spotkania dzielili się osobistymi przeżyciami i doświadczeniami w tym zakresie. Udział w spotkaniu wzięły dwadzieścia trzy osoby z Wrocławia, Bolesławca oraz Lubinia. Spotkanie było budujące i owocne i jestem przekonana, że pozostawi trwały ślad i drogowskaz do dalszego doskonalenia się w miłości do Chrystusa oraz bliźniego, bo obie te miłości bez siebie nie mogą funkcjonować.

 Duchowość Krwi Chrystusa jest duchowością mistyczną. Wypływa z niej życie, które pozwala nam przyjąć je z nadzieją. Mówi jak bardzo Bóg nas kocha. A nasza duchowość zawsze winna nas popychać ku bliźniemu. Pragnie być solidarna z cierpiącymi i każe nam nieść im pomoc. W całym świecie codziennie słyszy się krzyk rozlewanej Krwi Chrystusa między innymi w ludziach pozostających na marginesie, w wojnach i licznych konfliktach zbrojnych. A słyszeć krzyk rozlewanej Krwi Chrystusa to znaczy być solidarnym z cierpiącymi i iść im na pomoc.

 Życie jest darem napełnionym Przenajdroższą Krwią Chrystusa, która daje pojednanie i przebaczenie. A to z kolei pomaga nam być uzdrowionymi i pozwala nieść uzdrowienie innym. Przebaczenie jest łaską, jest darem i o ten dar przebaczenia należy prosić Chrystusa, aby zabrał od nas serce z kamienia, a dał z ciała wypełnione miłością i rozgrzane nasieniem pozytywnym. Żyjąc Krwią Chrystusa mamy obowiązek dzielenia się z innymi radością, że jesteśmy odkupieni Przenajdroższą Krwią Chrystusa. Każdy z członków Stowarzyszenia Krwi Chrystusa winien pamiętać, że MOJE ŻYCIE MA WARTOŚĆ KRWI CHRYSTUSA i przyjąć je jako motto dnia codziennego.

 Błogosławiona Krew Chrystusa, na wieki błogosławiona!

 


Na zakończenie zaproponuję bardzo piękną i prostą modlitwę do codziennego odmawiania:

 

Najdroższa Krwi Jezusa przelana za nas na krzyżu

 błogosław ten dom, weź go pod Swoją opiekę.

 Ojcze nasz wszechmogący zachowaj nas w pokoju,

 miłości i w prawdzie w godzinie Twojego gniewu.

 Zachowaj od nagłej i niespodziewanej śmierci

 wszystkich żyjących na ziemi. W opiekuńcze dłonie oddaj

 Niepokalanej Maryi Pannie i Aniołom swoim

 przez Chrystusa Jezusa, Syna Twojego a Pana naszego . Amen

 

Barbara Król