off

Przystanek Jezus

POKÓJ I DOBRO !

Kilka słów o ewangelizacyjnej akcji jakim jest Przystanek Jezus. Co roku uczestniczę w Przystanku Jezus jest to inicjatywa ewangelizacyjna skierowana do ludzi młodych, uczestniczących w Festiwalu
„Pol’and’Rock” (dawniej Przystanek Woodstock). Zapraszam do krótkiego artykułu w Gościu Niedzielnym.

Brat Izajasz.