off

Uwaga młodsze dzieci

 

Siostry i Bracia!

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 3,5 -5 lat na zajęcia Katechezy Dobrego Pasterza.

Spotkania odbywać się będą w co drugą sobotę miesiąca w godzinach 10.00-12.00 w salce przy auli. 

Pierwsze spotkanie już 22 października 2022.

Link do zapisów jest tutaj.

 

 

Katecheza Dobrego Pasterza jest inną formą otwierania dziecka na Boga od tych, które już znamy.  Opracowana została w latach 50tych XX wieku przez włoską teolog Sofię Cavaletti. Pracując z dziećmi odkryła ich niezwykły potencjał duchowy  polegającyna tym, że „dziecko w wieku przedszkolnym ma szczególne możliwości poznania Boga niezależnie od poziomu rozwoju intelektualnego”.  Opiera się ona na podejściu pedagogicznym Marii Montessorii, w którym nacisk kładzie się na pracę własną dziecka w przygotowanym otoczeniu zwanym atrium. „Zabawa-praca” dziecka w naturalny sposób staje się wtedy jego modlitwą i kontemplacją. Tylko mały odcinek czasu poświęca się na przedstawienie przez katechetę nowego tematu. Reszta czasu przeznaczona jest na pracę własną z materiałem, do którego chce wrócić dziecko. Pomoce, których używamy to domki i figurki obrazujące np. przypowieści, miniatury paramentów i szat liturgicznych. Pomocne nam będzie maleńkie ziarnko gorczycy, którego dotkniemy czy świeżo zamieszany zakwas rosnący w trakcie spotkania.

W atrium najważniejszą rolę odgrywa jednak Jezus – jedyny Nauczyciel, który spotyka się z dzieckiem przez słuchanie Słowa Bożego np. w przypowieściach czy proroctwach. Pomoce katechetyczne są po to, aby dziecko niejako „zobaczyło” Słowo Boże i miało czas na spotkanie z Bogiem.  Zarówno dzieci jak i dorośli słuchają Jego Słowa bez podawania swoich interpretacji. Każde dziecko dorasta do tego co chce przekazać mu Bóg w swoim tempie – jest to proces (z niewielką pomocą katechety). 

Spotkania prowadzone są w atmosferze wyciszenia, którego dzieci potrzebują, aby skupić się na swojej pracy z materiałem i stworzyć przestrzeń dla Boga. W skupieniu pomagają nam aktywności poprawiające koncentrację. W spotkaniach dzieci uczestniczą bez rodziców.

 Miejsce spotkań katechezy to „atrium”, czyli przedsionek kościoła, w którym dzieci odkrywają również znaczenie znaków liturgicznych oraz świąt, a tym samym mogą lepiej przygotować się do uczestniczenia w nich i bardziej świadomie je przeżyć.

Na spotkaniach będziemy m. in.:

  • poznawać podstawowe informacje nt. mszy świętej, otoczenia czyli kościoła i przedmiotów, które tam się znajdują;
  • rozważać Słowo Boże, szczególnie przypowieści o Królestwie Bożym;
  • przygotowywać się do świąt i wspólnie je przeżywać (Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie, Zesłanie Ducha Świętego);
  • odkrywać tajemnice znaków liturgicznych (chrzest św, msza św.).
  • Spotkania Katechezy Dobrego Pasterza  mają na celu stworzenie przestrzeni i czasu, aby dać dzieciom szansę osobistego spotkania z Bogiem, odkryć i zachwycić się Jego miłością oraz nawiązać z Nim osobową relację.

 

Prowadzące:

Dorota Janiak – żona, mama Jadzi, Jurka i Karola, z wykształcenia romanistka, od kilku lat zachwycona podejściem i metodami Katechezy Dobrego Pasterza, które wprowadzała w domu na potrzeby swoich dzieci. W czerwcu 2022 roku ukończyła dwustopniowy kurs Katechezy Dobrego Pasterza, uprawniający do prowadzenia zajęć dla dzieci 3-6 lat. Duchowo formuje się razem z mężem we wspólnocie Domowego Kościoła.

Beata Zimoch – żona Andrzeja, mama Niny, Idy i Zosi, z wykształcenia chemik, przyrodnik i nauczyciel wychowania przedszkolnego. Katechezę Dobrego Pasterza odkryła z potrzeby serca i z miłości do Pana Boga oraz do swoich dzieci, którym prowadziła katechezy w domowym zaciszu.