off

Nowy Zarząd Prowincji św. Jadwigi Śląskiej

Dziękujemy za modlitwy w intencji Kapituły.
Informujemy, że nowym Ministrem Prowincjalnym został ojciec Alard Maliszewski.
Wikariuszem Prowincji został ojciec Fabian Kaltbach.
Definitorami zostali: ojciec Wacław Chomik, ojciec Jarosław Zatoka, ojciec Matusz Fleiszerowicz, ojciec Kamil Tymecki i brat Marek Baranowicz. 

Więcej informacji znajdziecie tutaj.