off

Święcenie pojazdów

 

W przyszłą niedzielę poświęcimy pojazdy z racji świętego Krzysztofa patrona kierowców.