off

Pokój i Dobro!

 

Pokój i Dobro. W naszym klasztorze zaszły zmiany. Bogu dziękujemy za posługę ojców: Emiliana, Romana, Michała, Jozuego, Ksawerego i brata Salezego.

Modlimy się także za świętej pamięci ojca Stanisława Paszewskiego długoletniego naszego Proboszcza. 

Naszym nowym gwardianem jest Brat Rafał. Proboszczem został ojciec Faustyn. Pozostali ojcowie to: Wacław, Jeremiasz i Barnaba.