off

br. Salezy

Salezy Jarosław Siemiński 

Posługujący w parafii do sierpnia 2019r., pełniący funkcję furtiana i kucharza klasztoru.

 

Autor