off

o. Jozue

Jozue Grzegorz Szymański OFM

Wikariusz parafialny do sierpnia 2019r. Asystent regionalny Wspólnoty Małżeństw Equipes Notre Dame.

Autor