off

Sakrament bierzmowania

Spotkania Młodzieży przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania są:
I rok (klasa VII)w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca.
II rok (klasa VIII i starsi) w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca.